Historisch onderzoek monumentale panden

Zonder het “oude” te kennen kun je het “nieuwe” niet verklaren! De ziel van een pand zit verweven in de ziel van zijn bewoner(s). Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij het creëren van een interieurplan wordt dan ook verder gekeken dan het interieur alleen. De historie van het pand (indien van toepassing) zal ook nader worden onderzocht. Dit in combinatie met de leef- en werkwijze van de betrokkenen zorgt voor het creëren van diverse belevingsmomenten in de ruimte, waarbij oud en nieuw samenvloeien tot één harmonieus geheel. Dit alles zonder praktisch gebruik en functie uit het oog te verliezen.

© Copyright - Willemsen Interieurontwerp